Informatie voor sponsoren

Onze sponsoren vond je op de startpagina van onze webiste, op onze schermen in de kantine en op de borden bij onze tennis en padel banen!
 
 

Informatie voor sponsoren

Allereerst onze dank voor uw interesse in sponsoring bij L.T.C. Achter de Bogen.
 
Als actieve, maar zeker ook gastvrije vereniging vertellen wij u graag over de mogelijkheden hoe wij iets voor elkaar kunnen betekenen in het kader van sponsoring.
 
Algemene verenigings-informatie
 
In het jaar 1978 is L.T.C. Achter de Bogen opgericht, dat betekent dat wij in 2018 ons 40-jarig bestaan vieren. We staan niet stil in denken en doen, denken vooruit in vernieuwingen en hebben zo onze ambities waar we, in een gesprek, u graag kennis mee laten maken.
 
Ons tennispark in Drunen, gelegen aan de Prins Hendrikstraat 82 in het park De Schroef, omvat 10 verlichte kunstgrasbanen en een miniveldje. Daarnaast hebben we nog een ruimte ter uitbreiding van ons park.
 
Naast de tennisbanen hebben we een eigen clubhuis 'De Boog Inn'. Dit mooi ingerichte clubhuis is een gastvrije ontmoetingsplaats waar leden, voor en na hun partijtje tennis, graag samenkomen. De goed geoutilleerde bar en keuken staan garant voor kwaliteit en vakmanschap.
 
L.T.C. Achter de Bogen is een tennisvereniging met zo'n 700 leden, waarvan 100 jeugdleden. Jeugdbeleid en jeugdopleiding is voor ons een belangrijk speerpunt. Zij hebben de spreekwoordelijke toekomst en onze extra inkomsten uit ons sponsorbeleid investeren wij deels hierin. Naast deze valide tennissers en tennissters hebben we één van onze ambities recentelijk waar kunnen maken, namelijk het aanbieden van tennis aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook hierover willen wij u graag verder informeren.
 
Geen sponsoring maar samenwerking
 
Het woord sponsoring wordt veelal gezien als een financieel éénrichtingsverkeer, namelijk de sponsor draagt bij aan de financiële middelen van een vereniging. Wij zien dat echter heel anders. Laten we het vanaf nu dus in plaats van sponsoring, een samenwerking noemen, om onze gezamenlijke doelen te bereiken; het iets voor elkaar willen en kunnen betekenen.
 
Ons sponsorbeleid is heel transparant en wij maken geen uitzonderingen of verschillen tussen sponsors. Wel is het ons beleid dat voor iedere reclame-uiting die wij mogelijk maken een vaststaand sponsortarief gekoppeld is. De tarieven voor de diverse reclamemogelijkheden bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek.
 
Ook bespreken wij met u de mogelijke kosten die op u afkomen bij het (laten) maken van sponsoruitingen. Ons beleid richt zich op netto inkomsten voor de vereniging waarbij reclamekosten in principe voor rekening van de sponsor komen.
 
Onze tegenprestatie, het zo goed en effectief mogelijk zichtbaar maken van uw reclame en promoties, hangt af van de mogelijkheden die u wenst. Deze mogelijkheden zijn tariefafhankelijk. Ons sponsorbeleid heeft echter in zich dat wij altijd uitgaan van een meervoudige reclame-uiting. Afhankelijk van onze overeenkomst zal uw reclame minimaal 2-maal zichtbaar zijn op ons park en/of in ons clubhuis. Marketingonderzoeken hebben aangetoond dat een herhalende reclame, en op meerdere manieren, effectiever is dan enkelvoudige reclame. De kracht van reclame zit hem in de herhaling en het opnieuw aandacht trekken.
 
In principe gaan wij met u altijd een 3-jarige overeenkomst aan. Sponsors waarmee wij in het verleden, onder een ander of eerder geldend sponsorbeleid , een overeenkomst mee sloten, kunnen vallen onder andere bepalingen en gaan niet automatisch mee in de meervoudige reclame-uitingen.
 
In het contract wat wij met u aangaan bepalen we samen met u de inhoud en de voorwaarden, dit inclusief de wederzijdse verplichtingen.
 
Naast de zakelijke samenwerking die wij aangaan met u, willen wij u vanaf nu ook nadrukkelijker gaan betrekken bij hetgeen zich afspeelt binnen onze vereniging. Zo is het volgens ons ook van belang dat u weet wat er zich afspeelt binnen de vereniging, wat ons verenigingsbeleid en visie zijn, en hoe wij uw bijdragen ten goede laten komen van de vereniging. Wij zullen nieuwsbrieven aan de leden ook met u uitwisselen zodat u zich meer betrokken gaat voelen bij onze vereniging. Daarnaast nodigen wij u ook graag als gast uit bij speciale sponsoractiviteiten, en gezamenlijke bijeenkomsten of sportieve activiteiten.
 
De mogelijke reclame-uitingen
 
Wij werken niet met sponsorpakketten, maar met sponsormodules. We bespreken samen met u welke reclame-uitingen staan tegenover een bepaald sponsortarief. U bepaalt uitendelijk uw wensen en is het, door de transparante tegenoverstaande tarieven, voor u exact duidelijk wat u daarvoor van ons terug mag verwachten.
 
Omgekeerd kan het zijn dat u als sponsor aan onze vereniging een bepaald sponsorbedrag wilt schenken. Samen met u bepalen wij dan wat wij, binnen de grenzen van dit bedrag, voor u kunnen bieden aan mogelijkheden. Wij maken dan in overleg met u een zo goed mogelijk passend aanbod van reclame-uitingen. Voor deze groep 'grotere' sponsors is het vanzelfsprekend dat wij ons concept 'meervoudige en herhalende reclame-uitingen' nog gerichter kunnen toepassen, en dat wij uw reclame, door het nog vaker te tonen, nog effectiever kunnen maken.
 
Als vereniging zijn wij soms, in bepaalde gevallen en bij de diverse activiteiten, gebaat bij een sponsoring 'in natura'. Dat betekent dat u ons, in plaats van (of een deel van) een financièle bijdrage, diensten of producten levert. Uiteraard staan daar ook één of meerdere reclame-uitingen tegenover.
 
Wij zien er naar uit om alle mogelijkheden, uw bijdragen en onze tegenprestaties, zo goed en uitgebreid mogelijk met u te kunnen bespreken in een constructief en prettig gesprek.
 
Onze en uw mogelijkheden en modules
 
De mogelijke reclame-uitingen zijn divers en bespreekbaar. Hier volgt een opsomming van mogelijkheden en te maken combinaties.
 
Naamsvermelding / logo op:

- Hoofdsponsorbord / Welkom bord bij entree park
- Narrowcasting (reclame in carrousel op HD scherm) en reclame (logo)bordje in clubhuis
- Website
- Winddoeken op de banen
- Toernooi sponsoring
- Voorpagina Website
- Interactieve reclame- / Campagnezuil op terras
- Telborden op de banen
- Zitbankjes op de banen
- Kledingsponsor
- Naamsvermelding en promotie bij activiteiten
- Naamgeving van een baan
- Hoofdsponsor Clubkampioenschappen
- Hoofdsponsor Open Toernooi
 
Slotwoord
 
Wij hopen dat wij u met deze informatie voorlopige inzage hebben verschaft over onze vereniging, uw mogelijkheden als sponsor, onze verplichtingen als vereniging, en hoe wij u zien als bijzondere 'vriend' van onze vereniging.
 
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden, komen wij graag met u in gsprek om te komen tot een mooie en vriendschappelijke samenwerking. Neem gerust contact met ons op via [email protected] of rechtstreeks met uw contactpersoon.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur en sponsorcommissie van L.T.C. Achter de Bogen
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469