Contributie

 

L.T.C. Achter de Bogen kent diverse type leden met bijbehorende contributie.
De peildatum voor de leeftijd-gebonden contributie is 1 januari.

Tarieven 2021
Senior *  € 140,-
Student  € 75,-
Junior **  € 84,-
Mini ***  € 56,-
Sluimerlid  € 40,-
Ereleden  € 0,-
 
*     Senioren zijn leden ouder dan 18 jaar
**   Junioren zijn leden vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar. In het jaar dat ze 18 jaar worden, worden zij Senior
***  Mini's zijn leden van 4 tot en met 11 jaar. In het jaar dat zij 12 jaar worden, worden zij Junior

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €12,-.
Dit bedrag wordt tegelijkertijd met je contributie, naar rato, geïnd.
 
Studentenlidmaatschap
Het Studentenlidmaatschap is van toepassing voor fulltime studenten, die op kamers wonen en alleen de mogelijkheid hebben om in het weekend of de schoolvakanties te kunnen tennissen. Je dient in het bezit zijn van een collegekaart en het verblijfadres waaruit blijkt dat je uitwonend bent. Jaarlijks kun je hiervoor een verzoek indienen bij de ledenadministratie, met overlegging van beide voornoemde documenten.
 
Sluimerlid
Als je door omstandigheden een tijd niet kunt tennissen, dan kun je je laten omzetten tot sluimerlid. Je ontvangt dan wel een KNLTB-pas maar die is geblokkeerd. Je hebt wel het recht om binnen 1 jaar gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken te tennissen. Hiervoor kun je je pas laten deblokkeren door de ledenadministratie. En wil je weer gewoon lid worden, dan meld je dat ook bij de ledenadministratie. De contributie van dat jaar wordt dan naar rato bij je in rekening gebracht. 
 
Gezinnen
Voor gezinnen met meer dan 2 leden op één huisadres bestaat de mogelijkheid om de contributie in 2 termijnen te voldoen. Namelijk per 1 maart en per 1 september. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij de penningmeester.
 
Automatische incasso
We streven ernaar om de contributie-inning zo veel mogelijk via automatisch incasso te laten plaatsvinden. Hiermee realiseren we een fikse tijdsbesparing voor de ledenadministrateur en penningmeester, doordat zij niet achter de contributie aan hoeven te gaan.
 
Zelfbetalers
Wil je geen gebruik maken van de automatische incasso, dan dien je voor 26 februari je contributie betaald te hebben.
Je contributie kun je storten op RABO rekeningnummer NL19RABO01126.55.998 t.n.v. LTC Achter De Bogen o.v.v. contributie betreffend jaar en je voor – en achternaam.
 
Heb je niet voor 26 februari je contributie betaald, en heb je je niet tijdig afgemeld, dan starten we alsnog een automatisch incasso op.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen