Contributie

 

L.T.C. Achter de Bogen kent diverse type leden met bijbehorende contributie. De peildatum voor de leeftijd-gebonden contributie is 1 januari.

Contributie

 
  Senior Junior tarief Mini tarief
Contributie* € 145 € 87 € 58
Zomerlidmaatschap € 35    
Zomerlidmaatschap Verlengd € 35    

* De contributie is voor alle sporten die onze club aanbiedt. Je kunt dus onbeperkt tennisen en onbeperkt padellen.
 

Trainingen

  Senior Junior tarief Mini tarief
Training zomer € 150 € 135 € 127,50
Training winter € 150 € 135 € 127.50
 
* Trainingen gelden voor zowel tennis als Padel. Tennis heeft 18 lessen met 8 deelnemers. Padel 9 lessen met 4 deelnemers.
 

Competitie

  Senior Junior tarief Mini tarief
Competitie Tennis voorjaar link € 15 € 12,50
Competitie Tennis najaar link € 15 € 10
Competitie Padel Volgt binnenkort
 
 
 

All inclusive jeugd

Meer informatie over het all inclusive jeugdlidmaatschap

  Junior tarief Junior tarief * Mini tarief Mini tarief *
Totaalprijs los € 375 € 636 € 325 € 571,50
Pakket korting € 56,25 € 95,40 € 48,75 € 85,73
Pakketprijs afgerond € 315 € 540 € 275 € 485
Te betalen februari € 105 € 180 € 95 € 165
Te betalen april € 105 € 180 € 95 € 160
Te betalen september € 105 € 180 € 95 € 160
Totaal betalingen € 315 € 540 € 275 € 485
 
 
*     Senioren zijn leden ouder dan 18 jaar
**   Junioren zijn leden vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar. In het jaar dat ze 18 jaar worden, worden zij Senior
***  Mini's zijn leden van 4 tot en met 11 jaar. In het jaar dat zij 12 jaar worden, worden zij Junior

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €12,-.
Dit bedrag wordt tegelijkertijd met je contributie, naar rato, geïnd.
 
Studentenlidmaatschap
Het Studentenlidmaatschap is van toepassing voor fulltime studenten, die op kamers wonen en alleen de mogelijkheid hebben om in het weekend of de schoolvakanties te kunnen tennissen. Je dient aan te tonen dat je studeert en niet thuis woont. Jaarlijks kun je hiervoor een verzoek indienen bij de ledenadministratie, met overlegging van beide voornoemde documenten.

Sluimerlid
Als je door omstandigheden een tijd niet kunt tennissen (langdurige blessure, zwangerschap, operatie), dan kan je je laten omzetten tot sluimerlid.

Voor alle duidelijkheid, dit geldt dus niet als je je lidmaatschap van de club opzegt. Je ontvangt dan wel een KNLTB-pas, maar deze is geblokkeerd. 
Je hebt wel het recht om binnen 1 jaar gedurende een aaneengesloten periode van 4 weken te tennissen, dit is bedoeld om je fysieke belastbaarheid te testen.
Hiervoor kun je je pas laten deblokkeren door de ledenadministratie. En wil je weer gewoon lid worden, dan meld je dat ook bij de ledenadministratie.
De contributie van dat jaar wordt dan naar rato bij je in rekening gebracht. 

 
Gezinnen
Voor gezinnen met meer dan 2 leden op één huisadres bestaat de mogelijkheid om de contributie in 2 termijnen te voldoen. Namelijk per 1 maart en per 1 september. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij de penningmeester.
 
Automatische incasso
We streven ernaar om de contributie-inning zo veel mogelijk via automatisch incasso te laten plaatsvinden. Hiermee realiseren we een fikse tijdsbesparing voor de ledenadministrateur en penningmeester, doordat zij niet achter de contributie aan hoeven te gaan.
 
Zelfbetalers
Wil je geen gebruik maken van de automatische incasso, dan dien je voor 26 februari je contributie betaald te hebben.
Je contributie kun je storten op RABO rekeningnummer NL19RABO01126.55.998 t.n.v. LTC Achter De Bogen o.v.v. contributie betreffend jaar en je voor – en achternaam.
 
Heb je niet voor 26 februari je contributie betaald, en heb je je niet tijdig afgemeld, dan starten we alsnog een automatisch incasso op.Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469