Preventie en integriteit

Visie LTC Achter de Bogen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport.

Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’


Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

- We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.

- We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. “Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.”

Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders
Een bestuurslid, trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

Is zich bewisrt van machtsongelijkheid en afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.

Respecteert het priveleven van de sporter
Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoud zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Ziet toe op naleving van regels en normen
Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open en alert op waarschuwingssignalen
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.

Drinkt tijdens het coachen van jeugd geen alcohol en rookt niet
Maakt ook afspraken met de jeugd om dit ook niet te doen.

Aannamebeleid
- Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
- Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
- Indien nodig worden er referenties gevraagd.
- Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, als niet in bezit.
- De (aspirant-) trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Vertrouwenspersoon
Frank van de Leur & Hélène Westerburger

[email protected] 


Poster_vertrouwingspersoon_A4_staand (1).pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469