Nieuwe tennisclub in Drunen

Op 7 april 1978 verscheen er in de Maasroute het eerste bericht over de oprichting van een nieuwe tennisclub in Drunen. Het plan tot oprichting was te danken aan de aanleg van 5 gravelbanen op het destijds nog nieuwe recreatiepark Achter de Bogen, en aan de inzet van de Drunenaren B. Bot en P. van Meel.

De officiële oprichtingsvergadering werd gehouden op 20 april 1978 in café De Remise. De agenda zag er destijds als volgt uit:

1. Openingswoord
2. Mededelingen
3. Beperkte rondvraag
4. Oprichting van de vereniging
5. Uit hoeveel functies zal het bestuur bestaan?
6. Bestuursverkiezing en installatie
7. Naamgeving
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Tijdens de oprichtingsvergadering werd eerst overlegd met de aanwezigen over het aantal te installeren bestuursleden. Vervolgens ging men over tot het kiezen van het bestuur. Het 1e bestuur van L.T.C. Achter de Bogen bestond uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. P.J. van Meel
Vice-Voorzitter: Dhr. B.A.W. Bot
Secretaris: Dhr. H.J.M. Tulfer
Penningmeester: Dhr. P.A. Fruytier
Coördinatie: Mevr. L. Wanrooy

Een ander belangrijk agendapunt in de oprichtingsvergadering was het toekennen van een naam aan de nieuwe tennisclub. De keuze viel op L.T.C. Achter de Bogen, een toepasselijke naam omdat de club ging spelen op de tennisbanen achter Sporthal Onder de Bogen.

Na de oprichting bleek dat er maar liefst 340 personen zich hadden aangemeld. Door de onverwacht grote toevloed van tennisliefhebbers was L.T.C. Achter de Bogen, al kort na de oprichting, genoodzaakt om een wachtlijst aan te leggen. 

Het originele artikel is hieronder volledig terug te lezen.

   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469