Privacy- en Cookiestatement

Uw privacy

L.T.C. Achter de Bogen is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop L.T.C. Achter de Bogen persoonsgegevens verwerkt van leden, deelnemers aan onze evenementen en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, deelnemers aan onze evenementen en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Hierbij houdt L.T.C. Achter de Bogen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is L.T.C. Achter de Bogen, Prins Hendrikstraat 82, 5151 GB Drunen.

Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens   Er zijn verschillende doeleinden waarvoor L.T.C. Achter de Bogen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt L.T.C. Achter de Bogen persoonsgegevens van u:

- Wanneer u een L.T.C. Achter de Bogen-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
- Binnen L.T.C. Achter de Bogen als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest.
- Op de een of andere manier onderscheiden bent door L.T.C. Achter de Bogen.
- Opgenomen bent in registers, deelname aan andere evenementen van of namens L.T.C. Achter de Bogen.
- Vermeld wordt in het jaarverslag van L.T.C. Achter de Bogen wegens bijzondere verdiensten voor L.T.C. Achter de Bogen.
- Contact met ons opneemt via een website, email en/of contactformulier.
- Wanneer u deelneemt aan evenementen van L.T.C. Achter de Bogen om u te berichten.

- Voor interne analyses voor procesverbetering, archiefdoeleinden, de ontwikkeling van evenementen, diensten en markt/-ledenonderzoek.
- Om leden/deelnemers van haar evenementen en diensten op de hoogte te houden.
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. L.T.C. Achter de Bogen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. E-mail Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over evenementen en diensten door L.T.C. Achter de Bogen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar [email protected].


Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) evenementen of diensten, dan kunt u een e-mail te sturen aan [email protected] .

Gebruik van persoonsgegevens door derden
L.T.C. Achter de Bogen laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciƫle, charitatieve of ideƫle doeleinden.

Social Media
L.T.C. Achter de Bogen gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, deelnemers aan onze evenementen en bezoekers van onze website over haar organisatie, evenementen en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

L.T.C. Achter de Bogen volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, en Twitter. Hierbij spant L.T.C. Achter de Bogen zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. L.T.C. Achter de Bogen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, L.T.C. Achter de Bogen (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. L.T.C. Achter de Bogen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met L.T.C. Achter de Bogen via [email protected] .

Gebruik van cookies
L.T.C. Achter de Bogen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Websites van L.T.C. Achter de Bogen en andere websites
Op de website van L.T.C. Achter de Bogen treft u een aantal links aan naar andere websites. L.T.C. Achter de Bogen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: L.T.C. Achter de Bogen via [email protected] .

Wijzigingen
L.T.C. Achter de Bogen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien L.T.C. Achter de Bogen een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop L.T.C. Achter de Bogen uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of op sociale media.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469