Lesreglement


- De zomertraining vindt plaats in de periode van april t/m september
- De wintertraining vindt plaats in de periode van oktober t/m maart
 
Tijdens deze periodes wordt er een lesprogramma voor junioren en senioren verzorgd door de trainers Freek van der Heijden en Tom van Ooij.

Een lesuur bestaat uit 50 minuten. Een half lesuur uit 25 minuten. Middels je opgave voor 1 uur heb je voor 60 minuten de beschikking over de baan en 50 minuten effectieve lestijd. De trainer kan zelf in de korte pauze beslissen of hij op de baan blijft of voor een korte onderbreking even van de baan af gaat.
 
In de week voorafgaand aan je 1e training ontvang je bericht betreffende je trainingsindeling.
 
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens normen van de KNLTB en VNT):
 
1 regenles = geen inhaalles
2 regenlessen = 1 inhaalles
3 regenlessen = 1 inhaalles
4 regenlessen = 2 inhaallessen
 
Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden, komt deze in zijn geheel te vervallen. De inhaallessen worden in overleg met de trainer gegeven.
 
Indien de les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de trainer of door activiteiten op het tennispark (bv. Open Toernooi), wordt de les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van de betreffende cursus. Indien de trainer voor langere tijd is uitgeschakeld, trachten we een vervang(st)er te plaatsen.
 
Indien je door ziekte of andere persoonlijke redenen de les niet kunt volgen, heb je geen recht om deze les(sen) in te halen, daar de les wel doorgang heeft gevonden. Wel kun je in overleg met de trainer bekijken of gemiste lessen mogelijk anders in te halen zijn, bijvoorbeeld in een andere trainingsgroep. Hieraan kun je echter geen rechten ontlenen. Het is niet toegestaan om zelf een vervanger te regelen als je verhinderd bent. Verhinderingen graag altijd vooraf doorgeven aan de trainer.
 
Je ontvangt geen restitutie van het trainingsgeld.
 
Aanmelden voor de training kan uitsluitend via de website.
De betaling van het lesgeld wordt in twee termijnen d.m.v. automatische incasso van je rekening afgeschreven.
Door aanmelding van de training ga je akkoord met de algemene voorwaarden van het lesreglement.
 
Bij het volgen van de tennislessen is het dragen van tenniskleding verplicht.
 
Indien je vragen en of opmerking hebt omtrent de lesaspecten kun je contact opnemen met de trainer. Voor overige vragen waarin dit reglement niet voorziet kun je terecht bij de trainingscoördinator: [email protected]
 
Wij wensen je een plezierige en leerzame training toe.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen