Barreglement

 
De Commissie Barzaken hoopt dat je met plezier je bardiensten zult vervullen. We hopen ook dat je rekening houdt met de onderstaande instructies, die er toe dienen om je bardienst goed te laten verlopen.
  • Zorg dat je op tijd in het paviljoen aanwezig bent
  • Ga er van uit dat je bardienst altijd doorgaat. Het niet nakomen van je bardienst zonder toestemming van de Barcommissie houdt in dat je een boete van € 40,00 moet betalen.
  • De sleutel krijg je van je voorganger; zorg er voor dat je bereikbaar bent om hierover afspraken te maken. Heb je geen telefoon of een geheim nummer, neem dan zelf contact op met je voorganger tijdens zijn/haar bardienst. Het telefoonnummer van de Boog Inn is 0416-320533.

Indien je je bardienst niet kunt vervullen, dan dien je het volgende te doen:

  • Je ruilt je bardienst met iemand anders. Geef wel altijd door aan de bardienst coördinator met wie je geruild hebt zodat de lijsten in ons clubhuis veranderd kunnen worden i.v.m. de sleuteloverdracht.
  • Je zorgt zelf voor vervanging; alleen seniorleden van onze tennisvereniging mogen een bardienst overnemen.
  • Of als je niet kunt ruilen of geen vervanging kunt regelen, neem minimaal drie dagen van te voren contact op met de bardienst coördinator.
  • Meld in alle gevallen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie dagen van tevoren, de wijziging aan de bardienstcoördinator (06-13805344).
  • Als je beslist geen bardienst kunt of wilt vervullen, kun je deze afkopen. Dit kun je bij aanvang van het nieuwe seizoen bij de invulling van de bardiensten aangeven. De afkoopsom is vastgesteld op € 105,-. Dit kun je overmaken op NL19RABO011.26.55.998 t.n.v. L.T.C. Achter de Bogen.
De Commissie Barzaken houdt zich het recht voor om degene die je bardienst overneemt niet te accepteren en in goed overleg tot een andere oplossing te komen.  De Commissie Barzaken gaat er van uit dat je gepast gebruik maakt van de mogelijkheid om enige consumpties te gebruiken. Wel het dringende verzoek om genuttigde consumpties weg te boeken onder "Eigen gebruik bardienst" op het kassasysteem.
 
Alle consumpties dienen op de kassa te worden aangeslagen en te worden afgerekend middels de pinpas. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na overleg met de Commissie Barzaken. Introductiepasjes worden ook op de kassa aangeslagen. Na 19.00 uur worden geen introducees toegelaten i.v.m. de drukte op de banen. Het pasje dient na afhangen, direct terug in de kassalade te worden gelegd. 
 
Na afloop van uw bardienst moet de sleutel afgeleverd worden bij de volgende bardienst. 
  • In de knltb App onder club kun je onder diensten zien  wie er na jou bardienst heef
  • Indien de sleutel buiten Drunen / Elshout moet worden afgeleverd dan kun je ervoor kiezen om de volgende bardienst-medewerker (aan het begin van de avond) te bellen om wat af te spreken voor de sleuteloverdarcht. Bijvoorbeeld ophalen bij jou thuis. Op de lijst achter de bar staat wie de volgende bardienst heeft kijk daar altijd op want er kan gewisseld zijn van dienst.
Achter de bar hangt het barreglement en ligt het instructieboek voor de diverse apparaten. Tevens vind je er de instructies voor de bediening van de kassa en de pasjes voor introducés.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469