Padel bij L.T.C. Achter de Bogen

Tot ons groot plezier hebben veel leden positief gereageerd op de eerste aankondiging van onze padel plannen . Dat geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.

In deze update wil ik dieper ingaan op verschillende vragen die door jullie zijn gesteld en een overzicht geven van de acties die we in gang hebben gezet. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom hebben wij padel nodig?
Padel moet ervoor zorgen dat we de daling in de ledenaantallen kunnen ombuigen naar een stijging. Bij De Klinkaert, De Hoge Heide en De Mattenkloppers heeft padel gezorgd dat het ledenaantal weer is gestegen.

En in deze zomer hebben wij gemerkt dat we minder zomerpasleden hadden; deze zijn aan de slag gegaan bij De Klinkaert. Dus we hebben padel nodig om de nieuwe leden en met name jeugd aan te trekken. 

Hoeveel leden gaan padellen?
Bij De Klinkaert en De Hoge Heide is ongeveer de helft van de nieuwe leden gaan padellen. Dus padel zorgt ook voor een toename in tennisleden! En van de bestaande leden is ongeveer 10% gaan padellen.

Er is dus een flinke groep actieve padellers. Zowel de Hoge Heide als De Mattenklopppers zijn alweer bezig met uitbreidingsplannen. 

Gaan de padelbanen ten koste van onze tennisbanen?
Nee. We gaan voor uitbreiding. Dus naast onze 10 banen willen we er 2 padelbanen bij. We blijven ook investeren in onze tennisbanen; komend jaar worden de banen 7 tot en met 10 vervangen. We hebben deze capaciteit ook gewoon nodig voor onze competities en toernooien. 

Hoe gaan we deze banen financieren?
We kunnen de aanleg zelf financieren met de ruimte die in onze meerjarenbegroting aanwezig is. We hoeven niet de contributie te verhogen en dat gaan we dus ook niet doen. We gaan er wel van uit dat we subsidie krijgen op de aanleg. 

Padelcommissie opgericht
De eerste mijlpaal is dat we een enthousiaste groep leden bereid hebben gevonden om samen met het bestuur de plannen uit te gaan werken. Deze leden zijn Desiree Versteijnen, Eric van Loon, Theo Mimpen, Adriën de Koning, Barend Geerts en Marc van Doleweerd.Met deze commissie gaan we onder meer kijken waar we banen gaan plaatsen en hoe we zaken als training, competities en toernooien gaan organiseren. Jullie kunnend ook bij deze leden terecht voor jullie vragen en opmerkingen! 

Overleg met de gemeente en Vitaalpark Heusden
We hebben al een eerste overleg gehad met de gemeente en het initiatief Vitaalpark om ons plan door te nemen en te horen welke stappen we moeten ondernemen om tot de benodigde vergunningen te komen. Ook daar zijn de eerste reacties positief. We willen begin oktober onze eerste plannen indienen.

Clinics
Voor veel van jullie is padel een onbekende sport. Ik weet niet of het iets voor mij is, is een veel gehoorde opmerking. We gaan daarom clinics organiseren voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Daar volgt nog een uitnodiging voor, maar je mag nu al laten weten of je interesse hebt. 

Planning
We willen het definitieve Padel-plan indien en laten goedkeuren in de ALV van 2022. In dit plan laten we zien waar de banen komen, hoe we de banen gaan betalen en hoe de organisatie van Padel eruit komt te zien. Na jullie akkoord gaan we direct de benodigde vergunningen en subsidies aanvragen en met de aannemer aan de slag.

De ambitie is om in augustus volgend jaar te kunnen starten met Padel. Tot zover de update van deze maand. Volgende maand komen we weer bij jullie terug met de volgende update. Kun je niet zolang wachten, schiet ons aan of stuur een mail naar  [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469