Wij danken het Rabobank Stimuleringsfonds

20 december 2018


Woensdag 28 november was een goed moment om het Rabobank Stimuleringsfonds te bedanken voor hun zeer gulle bijdrage aan twee vorig jaar ingezette initiatieven.

Na 40 jaar trouw dienst te hebben gedaan was het hoog nodig tijd om onze parkverlichting te vernieuwen. In goed overleg tussen leverancier VDL, bestuur en de onderhoudscommissie werden investerings- en uitvoeringsplannen gesmeed en werd de opdracht aan de leverancier gegeven. In de zomer zijn zowel lichtmasten als LED-armaturen geplaatst. Binnenkort wordt de nieuwe bedieningsconsole geplaatst en is het voortaan simpel licht aan- en uit zetten per twee banen. Geen opwarmingsproblemen meer; simpel licht aan en licht uit op het moment van baangebruik.

Rabobank wilde ons wel subsidiëren bij onze investeringen in de nieuwe verlichting, maar Rabobank vroeg aan ons wel een tegenprestatie; het subsidiëren van LED verlichting was niets nieuws en vernieuwend meer. Bij het presenteren van onze plannen aan de ledenraad was men erg gecharmeerd van ons G-Tennis initiatief. En juist daarom kregen we dus een zeer royaal bedrag voor beide projecten.

Ruim een jaar zijn we nu bezig met het aanbieden van tennis aan mensen met een verstandelijke beperking. Een 'proefjaar' om in samenwerking met zorginstellingen en andere externe partijen een vaste groep deelnemers te krijgen, leden enthousiast te krijgen om (na hierin geschoold te zijn) als vrijwilligers deze leden op de baan te begeleiden, en meer partijen te interesseren en als G-tennis sponsor mee te doen. Voorop stond een laagdrempelige deelname en dat is gelukt. Met alle donaties kunnen we deze groep dit alles aanbieden en kunnen we plannen maken voor uitbreiding van de groep en andere activiteiten. Dit zijn o.a. uitwisselingen met andere verenigingen en deelname aan g-sport activiteiten die in het land georganiseerd worden. Dan zullen onze vrijwilligers als buddy samen met onze g-tennissers op de baan staan en samen hun partijtjes gaan spelen. Het is een succes geworden en iedereen is enthousiast over onze aanpak; vooral de deelnemers zelf (want daar doen we het voor), maar ook de instellingen en begeleiders / ouders, en onze speciaal-sponsoren.    

Met alleen de bijdrage van de Rabobank zouden we er niet uitgekomen zijn, dus zijn meer partijen benaderd. Onze G-tennis activiteiten hebben nu uit alle subsidies een eigen financiële 'pot' waaruit dit alles gefinancierd kan worden. Naast de Rabobank danken wij ook de Stichting Kruisverenigingen Drunen/Elshout, Grenzeloos Actief van NOC*NSF, familie Van Leeuwen en de Gemeente Heusden voor hun financiële bijdragen. Voor de aankleding van onze groep G-tennissers zorgde Teamwereld.nl., ze staan goed gekleed op de baan.   Omdat dit een initiatief is wat zo laagdrempelig aangeboden moet kunnen blijven worden, gaat onze werving naar meer nieuwe speciaal-sponsors door. En wie gunt deze speciale groep van onze leden dat niet? Wij hebben als vereniging ook onze sociale verplichtingen en wie wil dat niet ondersteunen? En ben je graag lid van een club die dit ook aanbiedt?    

Het werd op 28 november een gezellig samenzijn met deelnemers, ouders, begeleiders, instellingen en sponsoren. Voor ons een teken dat we op de goede weg zijn en dit voorgoed een onderdeel is van onze vereniging. 

Namens het bestuur en Commissie G-tennis.   

Ad de Laat

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen