G-Tennis na 1 jaar een klinkend succes

05 december 2018


De commissie G-tennis had woensdag 28 november jl. uitgekozen voor het 'vieren' van een eerste mijlpaal. Na de start van dit initiatief, ruim een jaar geleden is er veel gebeurd: Omdat dit onderdeel binnen onze vereniging geheel 'selfsupporting' is moesten er sponsoren gevonden worden. Met hulp van o.a. het Rabobank Stimuleringsfonds. NOC*NSF, Stichting Kruisvereniging Drunen/Elshout, de gemeente Heusden, en zelfs een lid van onze club die dit initiatief een warm hart toedraagt, werden budgetten en gelden ter beschikking gesteld. Een zeer ruim bedrag om de initiƫle-maar ook terugkerende kosten te dekken. Daarnaast stelde Teamwereld voor om het team op haar kosten in nieuwe kledij te steken. De commissie G-tennis dankt al deze sponsoren voor hun zeer gulle bijdragen, zonder hen was een dergelijk initiatief onmogelijk geweest. Het doel was om aan deze groep mensen met een verstandelijke beperking, een laagdrempelig lidmaatschap te verlenen. Onze nieuwe leden, hun begeleiders, ouders en zorginstellingen zijn ontzettend blij om op deze manier verwend te worden door onze club.

Intussen zijn 6 begeleiders van onze club (Hans, Frank, Cor, Bas, Huub en Ad) geschoold hoe om te gaan met deze groep mensen. Het lesgeven aan de huidige groep (nu 3 ouderen en 3 jongeren) werkt aanstekelijk naar andere leden. Intussen heb zich al meerdere leden zich als vrijwilliger aangemeld, om indien nodig, te helpen bij de wekelijkse trainingen. Het is een heel dankbaar en vooral leuk 'werk' om op zowel het veld, als in het clubhuis, met deze groep om te gaan. Na dit 'proefjaar' willen we verder gaan uitbreiden en met name ouderen ook deel te laten nemen. In overleg met zorginstellingen Prisma en Cello gaan we verder met ledenwerving. Uitgangspunt daarbij is dat het qua capaciteit en organisatie haalbaar moet zijn te groeien. G-tennis moet als speciaal onderdeel aan onze club verbonden blijven. Hiermee tonen wij aan dat wij als sportvereniging ook een sociale functie hebben en tennis mogelijk maken voor iedereen.

Woensdag jl. waren sponsoren, ouders en familieleden, en zorginstellingen, de commissie en natuurlijk onze G-sporters zelf, aanwezig om ons 1 jarig jubileum te vieren. Het enthousiasme en de dank die familie en zorginstellingen uitspraken toonden aan dat we goed bezig zijn. Naast een geleidelijke groei staan voor het volgende jaar uitwisselingen met andere G-teams, en deelname aan speciale G-sport activiteiten op de planning. Om alles, voor deze leden, zo laagdrempelig mogelijk te kunnen blijven doen, om ook voor de volgende jaren het vervoer van hen zo goed mogelijk te kunnen blijven doen (nu voor slechts 1 jaar gedekt), en om hen te kunnen laten genieten van de extra G-evenementen, zullen we weer een beroep moeten gaan doen op speciale sponsoren voor deze speciale groep leden.

Voor een aantal van de aanwezigen woensdagavond was het tevens een eerste kennismaking over en weer; onder het genot van een drankje en een hapje leerden wij ouders, begeleiders en sponsoren beter kennen. Maar ook leerden ouders, begeleiders en sponsors onze vereniging L.T.C. Achter de Bogen, en specifiek iedereen betrokken bij ons G-tennis beter kennen. Zij allen spraken uit zeer te spreken te zijn over onze gastvrije club en het enthousiasme en betrokkenheid van onze mensen naar hun kinderen. Ze begrepen nu waarom hun kinderen zo graag wekelijks naar onze club kwamen, en dat ook zij die warmte en betrokkenheid nu zelf voelden. Een mooier compliment kun je niet krijgen als club. Iets wat ons nog meer dan eerder bevestigde om nog lang zo door te gaan voor en met deze speciale groep mensen.

Namens de commissie G-tennis
Ad de Laat

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen