Een woordje van de Voorzitter

21 januari 2019


Beste leden,

Ik wil om te beginnen jullie allen, ook namens de overige bestuursleden, een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2019 toe te wensen.

In dit overzicht wil ik jullie even mee terug nemen naar ons 40-jarig jubileumjaar 2018. Voor velen was het een normaal tennisjaar, toch deden we andere dingen en dingen anders, deden we extra dingen, vernieuwden we het een en ander op ons park, maar was het een gewoon jaar waarin we deden wat leden van ons verwachten; besturen en zorgen dat ieder, op zijn eigen manier, kon genieten van zijn / haar partijtje tennis en gezelligheid achteraf. 

Ik neem jullie mee terug in het jaar 2018, en mee op weg in 2019. Ik besef me dat het veel is om te lezen, maar ik hoop dat het de moeite waard is.

Omdat 2018 een jubileumjaar was deden we voor alle groepen wat extra’s, o.a.; onze vrijwilligers werden op een gepaste wijze bedankt voor hun werk voor de club, een groep enthousiaste dames kleurden ons park roze met hun Gooisch toernooi, we pakten uitbundig uit met extra veel lekkers tijdens onze open-toernooidagen en feestavonden, er was een toernooi voor alle enkel-clubkampioenen van de afgelopen 40 jaren, het Louis van Drunen toernooi kreeg extra sier door de uitreiking van een koninklijk lintje aan Berto Bot, ‘kartrekker’ van het eerste uur, en organiseerden we een feestavond met alleen maar ‘happy hours’ waarin de drankjes gratis waren. Door onze drukke activiteitenkalender met daarop de al jaren bekende en gezellige toernooien kwamen we tijdruimte te kort om nog veel meer te plannen. Door omstandigheden konden enkele, wel verwachte, extra activiteiten niet door gaan. Het organiseren van activiteiten kost nou eenmaal mankracht die soms ontbrak. Wellicht kunnen we enkele extra, voorzichtig geplande, activiteiten dit jaar alsnog uitvoeren.

Onze club is springlevend, en dus nog tijd voldoende om dingen anders en andere dingen te doen. Zo zullen we over 10 jaar weer wat vieren, en normaalgesproken over 40 jaar weer. Onze club zal echter alleen gezond blijven als er de komende jaren voldoende nieuwe vrijwilligers op staan om alles te kunnen blijven doen wat er nodig is om zo’n 650 leden hun tennisplezier te gunnen. En dat baart mij ernstig zorgen. Kijk eens naar onze groep vrijwilligers, deze is (met alle respect) al van een aardig grijsgehalte, het is maar goed dat ze er nog zijn en ik wil hen allen, zonder namen te noemen, weer heel hartelijk bedanken voor hun vele werk. Er is een hele grote groep leden die dit allemaal niet merken en weten wat er gedaan wordt, die het kunnen tennissen heel vanzelfsprekend vinden, die ook die vrijwilligers niet kennen om ze af en toe een schouderklopje te geven. Maar wie staat er straks op wanneer het nodig is om opengevallen plaatsen te bemensen? Ik maak me er ernstig zorgen om.

Zo zal deze email slechts gelezen worden door een klein deel van onze leden, vraag het maar eens na in je groepje. Zo worden ook andere e-mails niet of slecht gelezen, en is er slechts een beperkt aantal leden die regelmatig op onze website komen. Deze, nu goed verzorgde en zeer actuele, bronnen om nieuws te verspreiden naar onze leden, worden gewoonweg niet gezien of gelezen. Kijk er dagelijks eens even naar. Het verbaast ons dan ook soms dat leden onwetend naar iets vragen wat gewoonweg duidelijk en op tijd te lezen was. Toch zijn dit juist die leden die voorop lopen en opstaan wanneer er eens iets niet goed gaat in hun ogen, die naar ons (alle vrijwilligers) wel klaar staan met kritiek, en dat juist dat vaak onterecht is of juist voorkomt uit hun onwetendheid. Ik roep juist die groep leden op om begrip te hebben voor wat er speelt op onze club. En zich te verdiepen in wat er zoal komt kijken binnen een club, en wat het allemaal kost, en neem van me aan dat we alleen met jullie contributies geen club kunnen runnen. En om dan, op basis van wederzijds respect, met ons in gesprek te gaan, om te zien hoe jij onze club verder de toekomst in kunt helpen. En vrijwilliger zijn is zo slecht nog niet, anders deden wij het niet en hielden heel veel van ons het niet zo lang vol.

Ik zou zelf al blij worden als we met een gezonde mix van leeftijden en geslacht, de komende 10 jaar deze club ‘levend’ houden. En roep ik ook de leden op die nog niet zo heel lang lid zijn, om eens mee te gaan doen aan de clubkampioenschappen en wellicht onze open kampioenschappen. Het gaat niet om winnen of verliezen maar om het gezellig wat partijtjes te spelen op ons eigen mooie park. Ook dit komt allemaal voort uit de onbekendheid en het niet lezen van publicaties en nieuws. Probeer het eens en je gaat vanzelf tot die grote groep horen die juist overal bij zijn en een meedoen; en ook dit omdat het zo leuk en gezellig is. Speciaal on de wat nieuwere- en onbekende leden de kans te geven in te stromen in de club zijn er zogenaamde ‘husselavonden’. Je speelt met en tegen leden die nog geen vast groepje hebben. Wil je mee gaan doen of heb je vragen hierover; stuur even een email [email protected] 

Ik ga in het kort nog even door wat opmerkzame zaken van het afgelopen jaar:

- Sponsoring is veel meer dan vroeger een mooie gelegenheid voor vrienden van- en zakelijke partners van onze vereniging, de ruimte te geven om hun bedrijf en producten bij ons kenbaar te maken. De opbrengsten komen voornamelijk ten goede aan jeugdactiviteiten en de mogelijkheden om tennis voor jeugd goedkoper te maken. Zie hun advertenties en reclames op winddoeken, narrow casting (monitor in clubhuis) en muurschildjes. Wij zijn deze sponsors zeer erkentelijk voor hun bijdrages aan onze club en wij hopen dat ook onze leden hun weg vinden naar het adres van deze sponsors.

- Park; Het is u ongetwijfeld opgevallen dat ons goed onderhouden park er nog mooier uitziet nu oerlelijke reclameborden verplaatst zijn en dat op een aantal banen al nieuwe winddoeken hangen, met daarop ook reclames van sponsoren. Zo zullen we ons park langzaam maar zeker helemaal opnieuw ‘behangen’, en het speelt toch veel fijner op een mooie baan. Door het vele gebruik slijten onze banen en moeten dus vervangen worden. Dit jaar zullen wij in de zomerperiode het tapijt op de banen 1 tot en met 4 vervangen. Het is een flinke uitgave maar we willen jullie goede banen aanbieden. Het wordt gepubliceerd wanneer de banen 1 t/m 4 vervangen worden en even buiten gebruik zijn.

- Clubhuis; In 2018 zorgden enkele stormen er voor dat ons dak een flinke schade leed. We kregen wel wat vergoed maar we moesten wel eerder dan gepland ons gehele dak vernieuwen. Een tegenvaller maar we zitten allemaal graag droog. Na zo’n 40 jaar trouwe dienst gaan meer materiële zaken het begeven en worden reparaties zo duur dat vervangen een betere optie is. Zo is- of wordt er de komende tijd een en ander vernieuwd, zoals bijvoorbeeld onze 2 cv / warm water installaties. 

- Parkverlichting en installaties; Er werd de laatste jaren al vaak gepraat over de noodzakelijkheid van een nieuwe baanverlichting en de bijbehorende knoppenkasten. Uitstellen was niet meer mogelijk omdat met name de installatie wel eens de geest zou kunnen geven. Na wat bezoekjes en wat praatjes stelde het Rabobank Stimuleringsfonds ons een groot bedrag ter beschikking. Na de diverse offertes en veel rekenwerk (ook vanwege beschikbare overheidssubsidies) is de vervanging van masten en armaturen niet langer uitgesteld en hebben wij de opdracht gegeven. In de komende ALV zien jullie het rekensommetje. In ieder geval gaan we vanaf nu duurzamer gebruiken en worden onze grote stroomkosten een flink stuk lager. De komende tijd zullen, na het verschijnen van een nieuwe software versie voor de besturing, de oude knoppenkast in Kubus 1 vervangen, en nieuwe bedieningsconsoles (één in de hal en één achter de bar) aangebracht worden.

- Automatisering en communicatie; We werden genoodzaakt om ons automatiseringspakket te vervangen. Dit had en heeft nog veel voeten in aarde maar enkelen van ons waren- en zijn daar druk mee bezig het goed af te ronden. Veel is voor de ‘gewone’ leden onzichtbaar en behelst administratieve zaken (leden en bardiensten) , wat wel echter opvallend en nieuw is dat is onze website, bezoek die eens en keer daar regelmatig op terug om op de hoogte te blijven. Een aantal zaken zijn nog niet naar onze zin en worden hopelijk spoedig veranderd, en / met als doel bepaalde zaken eenvoudiger te kunnen doen.

- G-tennis; Dit initiatief is een succes gebleken na een ‘proefjaar’. Er zijn al veel subsidies en donaties binnengehaald. Om dit echter geheel buiten de ‘financiën van de leden’ te houden en ‘zichzelf dragend’ te houden zal hier weer het nodige ‘aangeboord’ moeten worden. Onze lokale (bij jullie wel bekende) sportsponsor heeft de groep prachtig in de kleding gestoken. We hebben een aantal zeer enthousiaste (en intussen opgeleide) vrijwilligers die onze G-groep wekelijks bezig houdt. Ouders, begeleiders en zorginstellingen zijn net zo enthousiast en dat geeft ons de zet om hiermee door te gaan; onze verenigingen zal vanaf nu een speciale groep ‘specials’ als leden kennen.

Er zullen ongetwijfeld vragen of opmerkingen (liefst positief) zijn over deze opsomming. Spreek ons er op aan en kom zo op de hoogte en ben je dan rechtstreeks wel-ingelicht.

Ik doe bij deze een speciale oproep voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering op maandag 18 februari. Hierin praten we jullie bij en doen verslag over het jaar 2018 en praten- en beslissen jullie mee over dit jaar 2019 en de langere termijn planning. We hebben noodgedwongen al geld uit moeten geven in het afgelopen jaar, en zo staat er nog het nodige te gebeuren (en te financieren) in dit jaar en de volgende 5 jaren. Willen we kunnen blijven doen wat we nu doen, en alles in ons park en clubhuis netjes en alles goed werkend houden, dan moeten we niet alleen over 1 jaar nadenken maar nu al beslissen, plannen en financieel reserveren voor de komende 5 jaren. Het is egoïstisch om alleen over jezelf en alleen nu te denken. We willen toch graag fijn en met kwaliteit de komende 10 jaar in gaan, dan vraagt dit nu al iets van onze huidige leden, dus ook van jou.

Het is weer meer geworden dan wat ik dacht te zullen doen, maar als je eenmaal schrijft en ik wil jullie zo uitvoerig mogelijk informeren over wat we doen en wat ons bezig houdt, dan leg je het even weg en lees je het morgen nog eens. 

Rest mij te melden dat we in de afgelopen 6 weken 3 trouwe leden, ook allemaal vrijwilligers, verloren hebben; Wim Spek, Jan Knippels en Cees Hagen. Wij wensen hun nabestaanden alle kracht toe om hun grote verlies te dragen. We hebben ook leden wiens gezondheid hen ook in de steek laat en ziek zijn, hen wensen wij veel beterschap en sterkte.

Het enige wat ik daarbij mee wil geven is om te genieten van de dagelijkse dingen waar je al van kunt- en moet genieten, hoe klein ze vaak ook zijn. In ons gezamenlijk geval een leuk partijtje tennis, een leuke ontmoeting, een leuk gesprek, een gezellig drankje in ons clubhuis; geniet er van want we weten niet hoe het morgen zal zijn. Want dat leerden we ook wanneer we terug kijken op het jaar 2018.

Ik wens jullie allen veel sportiviteit en een goede gezondheid.

Namens het bestuur,
Ad de Laat

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469